Hem

Höstens första medlemsmöte hölls på Träffpunkt Ringstorp 30 oktober. Nästan ett 50-tal medlemmar hade mött upp för att lyssna på två föredrag samt få en god kopp kaffe och en pratstund med andra medlemmar.

Första talade Susanne Iwarsson, professor i gerontologi (läran om det friska åldrandet). Sitt fördrag hade hon kallat ”Är 70 det nya 50?” Hon konstaterade att visst är det sant om man jämför en generation bakåt. Hon betonade också vikten av att hålla sig aktiv och delaktig för att bevara såväl fysik som mental hälsa på äldre dagar.

 

 

Sedan bjöds på kaffe med kaka och en god stunds samvaro.

Föredrag två hölls av Kommunens seniorrådgivare Ann Charlotta Lundgren och Mirjam från Helsingborgs kontaktcenter. De informerade om sin verksamhet och vad de kan hjälpa till med samt delade ut informationsmaterial.